มอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ท่านวสันต์ ถนอมทรัพย์ และท่านชัชวาลย์ ฉายะบุตร ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง