ร่วมพิธีถวายราชสดุดี วางพวงมาลัยข้อพระกร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดยมีท่าน ศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี