ร่วมเยี่ยมชมบูธบริการวิชาการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย รวมทั้งเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติด้วยร่วมกับท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และหัว