ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโครงการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 โดยดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเป็นประธาน