ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในโครงการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 โดยดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเป็นประธาน