ผู้อำนวยการ คณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมทำบุญพิธีเททองหล่อพระประธานประจำอุโบสถ ณ วัดโคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง วันที่ 17 มกราคม 2557