ร่วมวางพวงหรีดคุณพ่ออรุณ หลักดี บิดานายจักรกฤษณ์ หลักดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลควนธานี