ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานในการประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะของ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง