ร่วมถวายต้นกฐิน โดยมีนายวิจิตร วรตันติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปสมโภชและถวายวัดควนธานีต่อไป