ร่วมถวายเงินทำบุญ แด่พระครูสังวรธรรมโชติ เจ้าอาวาสวัดโคกยาง และร่วมพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2560 เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ