ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และอาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี