ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 โดยมีนายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เป็นประธาน