นักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จิตอาสาเข้าช่วยเหลืองานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่ออรุณ หลักดี บิดานายจักรกฤษณ์ หลักดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลควนธานี