ร่วมถวายพัดลมแด่พระครูกิตติญานวิมล (จิตร สิงห์สิทธิ์) เจ้าอาวาส วัดลำภูรา เพื่อเป็นรางวัล " นาวา พาโชค " งานประเพณีลอยกระทงวัดลำภูรา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560