ศิษย์เก่าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต วสส. ยะลา (โควตา จ. ตรัง) มอบกระเช้าอวยพรแด่ ผู้อำนวยการ ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ และวันครู 2557 ณ ห้องผู้อำนวยการ 17 มกราคม 2557