ผู้อำนวยการและบุคลากรร่วมงาน สวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อยุก เลื่องอรุณ ณ สมาคมฮกเกี้ยน จังหวัดตรัง วันที่ 18 มกราคม 2557