ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการและศึกษาดูงานของแพทย์ในหลักสูตร Diploma Course in Dermatology and Dermatosurgery ครั้งที่ 14 โดยมีท่านชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี