ตัวแทนจากบริษัทสมานกุลคลีนการ์ดซึ่งเป็นบริษัทที่รับทำความสะอาดของวิทยาลัย เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ในการเข้ามาตรวจสอบการทำงานของพนักงานของบริษัทให้มีความพร้อมในการทำงาน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและของวิทยาลัย