ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561