ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมพิธีเปิดตลาดต้นน้ำลำขนุนโดยมีท่านชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดงาน