ผู้อำนวยการ คณาจารย์และบุคลากรร่วมพิธีเททองหล่อพระประธาน ประจำอุโบสถ วัดโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ณ วัดโคกยาง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง วันที่ 19 มกราคม 2557