ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ  เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ เลี้ยงไก่พื้นเมืองโดย กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองก้าวหน้าภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน