เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (Sc-net) ครั้งที่ 4/2560