ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อคล่อง ศรีละออง บิดานายอดิศักดิ์ ศรีละออง  หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ