ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ สนับสนุนน้ำดื่มให้กับชมรมวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังพร้อมทั้งส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอล PSU TRANG OPEN  ครั้งที่ 8