ร่วมกิจกรรมเดินธรรมยาตราโดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธาน