ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการพัฒนาทักษะการสร้างความสุขและความสำเร็จในการทำงาน