ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมประชุมคณะทำงานฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2559