คณาจารย์และผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2559