เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอกันตัง (ศป.ปส.อ.กันตัง) โดยมีท่านพรชัย สุขโสม  นายอำเภอกันตัง เป็นประธานการประชุม