ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ มอบเหรียญรางวัลเรียนดี เหรียญทอง และเหรียญเงิน แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง