ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้อำนวยการในสังกัดสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการศิริ วัฒนธีรางกูร ผูู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลผู้บริหารดี