ดร.สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เป็นประธานการประชุมเตรียมการงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาด ระหว่างวันที่ 5 - 20 ธันวาคม 2560