ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการสอบสัมภาษณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่ง พนักงานบริการ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ด้านการนวดไทย) และเจ้าพนักงานธุรการ