นักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE สาขารักษ์สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสวนกล้วยภายในวิทยาลัย โดยได้นำผลผลิตขายในกิจกรรมตลาดนัดมือสองของวิทยาลัย