เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอกันตัง นำโดย ปศุสัตว์อำเภอกันตัง เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอกันตัง โรงพยาบาลกันตัง เเละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนธานี เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อเข้ามาปรึกษาหารือถึงการป้องกันการระบาดของโร