ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยสังเกตการณ์การฉีดยาสุนัขภายในวิทยาลัยโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังและปศุสัตว์อำเภอกันตัง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลควนธานีและบริเวณข้างเคียง