ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมพิธีรับมอบรังผึ้งและเปิดโรงเรือนแปรรูปน้ำผึ้งบริสุทธิ์กลุ่มเลี้ยงผึ้งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบางรัก ภายใต้โครงการ 9101 โดยมีท่านนันทวัช เจริญวรรณ นายอำเภอเมืองตรัง เป็นประธาน