สังเกตการณ์การฉีดยาสุนัขภายในวิทยาลัยครั้งที่ 2 โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังและปศุสัตว์อำเภอกันตัง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลควนธานีและบริเวณข้างเคียง