ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี รศ.ประเสริฐ ตันศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ  เป็นประธาน