ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานในพิธีมงคลสมรส ระหว่าง นางสาวกันยา หิรัญ และ ภก.สิทธิศักดิ์ อมรสมานลักษณ์