ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้านมัสการพระสุทธิสารสุธี เจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (ธรรมยุต) การนี้เจ้าคณะจังหวัดได้มอบวัตถุมงคลแก่ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ในครั้งนี้ด้วย