ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 11 ณ อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี วันที่ 23 มกราคม 2557