ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้อำนวยการที่ย้ายสับเปลี่ยน โดยมี นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร  ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกเป็นผู้แทนมอบของที่ระลึก