ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อพัมนาสุขภาพ 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง