มอบของที่ระลึกและร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ขวัญตา บุญวาศ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ