ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญ สร้างความดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย