ร่วมดูสถานที่การจัดนิทรรศการ งานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2560