ร่วมพิธีเปิดที่ทำการไปรษณีย์ สาขาควนปริง โดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน