พระครูสมุห์ชาญวิทย์ อาสโภ เจ้าอาวาสวัดควนปริงวนาราม (นาป้อ) เข้าพบผู้อำนวยการเนื่องด้วยทางวัดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี จึงขอเชิญ วิทยาลัยเป็นเจ้าภาพร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ด้วย ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2557 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง